Solcelleanlæg i Aarhus Kommune

Aarhus’ klimaportal

Fly

55 Flyrejser

mellem Aarhus og New York t/r kan CO2-neutraliseres af solcelleanlæggenes produktion


!

Dagens produktion af strøm fra solcelleanlæggene

11.227 kWh

Trae

1.934 Træer

binder samme mængde CO2 som solcelleanlæggene sparer miljøet

!

Samlede strømproduktion fra solcelleanlæggene i Aarhus Kommune i 2019

204.909 kWh

Produktion af strøm 0% højere end i 2013 t. dd.
2013
2013
2014
2014
Bil

28 Biler

hvis årlige CO2-udledning kan udlignes af solcelleanlæggene

!

Aarhus CO2-besparelse i 2019

75 tons CO2

Hus

60 Husstande

kan få deres årlige elforbrug
dækket af solcelleanlæggene

!
Gogreen logo AAK logo

Solcelleanlæg i Aarhus kommune

Aarhus' klimaportal

En gennemsnitlig flyvetur Aarhus-NY t/r er 6032 km og udleder 133g CO2 pr. km. (Kilde: LIPASTO-undersøgelse)

Udledt CO2 er derfor: 0,113 kg/CO2 x 6032 km x 2gg = 1363 kg CO2 i alt t/r. Emissionsfaktoren i Danmark er 368 g CO2 pr. kWh, (kilde: Aarhus Kommunes klimarapport). Antal flyveture, der kan CO2-neutraliseres af solcelleanlæggenes produktion, bliver derfor:
kWh(produceret dags dato) x 368 g CO2 pr. kWh / 1.363 tons CO2

Et gennemsnitstræ optager 39 kg CO2 pr. år (Kilde: United States Department of Energy - Energy Information Administration (EIA), 1998. Emissionsfaktoren i Danmark er 368 g CO2 pr. kWh, hvilket betyder, at hver gang, der produceres en kWh, bliver der udledt 368 g CO2 (kilde: Aarhus Kommunes klimarapport).

Træer der skulle plantes pr. år, for at binde samme mængde CO2:
0,368 kg CO2/kWh x kWh(produceret til nu) / 39 kg CO2.

En gennemsnitsbil i Europa udleder 2.689 kg CO2 pr. år (kilde: Europa Kommissionen). Emissionsfaktoren i Danmark er 368 g CO2 pr. kWh, hvilket betyder, at hver gang, der produceres en kWh, bliver der udledt 368 g CO2 (kilde: Aarhus Kommunes klimarapport).

Antal biler, hvis forurening kan udlignes af solcelleanlæggene, bliver derfor:
kWh(produceret dags dato) x 368 g CO2 pr. kWh / 2689 kg CO2.

En standardfamilie bruger 3.443 kWh pr. år (kilde: DONG energy hjemmeside).

Emissionsfaktoren i Danmark er 368 g CO2 pr. kWh, hvilket betyder, at hver gang, der produceres en kWh, bliver der udledt 368 g CO2 (kilde: Aarhus Kommunes klimarapport).

Følgende antal husstande kan dermed få deres årlige elforbrug dækket: kWh(produceret dags dato) / 3.443 kWh pr. år.

Samlet vedvarende energi fra Aarhus' CO2030 tiltag

204.909 kWh

Aarhus' CO2 besparelse til dags dato:

75 tons CO2

Dagens CO2 neutralisering fra Aarhus' CO2030 tiltag:

11.227 kWh
Fly
>

55 Flyrejser

mellem Aarhus og New York t/r kan CO2
neutraliseres af solcelleanlæggene

Trae
>

1.934 Træer

binder samme mængde CO2 som
solcelleanlæggene sparer miljøet

Bil
>

28 Biler

hvis årlige CO2-udledning kan udlignes
af solcelleanlæggene

Hus
>

60 Husstande

kan få deres årlige elforbrug
dækket af solcelleanlæggene